Jogi nyilatkozat

24/1995. (XI. 22.) PM rendelet vonatkozó része

b) számítógéppel elõállított számla, amelynek szigorú számadás alá vonása az (5) bekezdés szerint megvalósul oly módon, hogy a program - beleértve az alaki hibás, vagy tartalmilag rontott, illetve megsemmisült vagy elveszett számla esetét is - kihagyás és ismétlés nélkül biztosítja a sorszámozást, és a másolatok alapján a hiánytalan elszámolás biztosított. Ez utóbbi feltétel teljesüléséhez a számla összes példányának egymás utáni nyomtatással történõ elõállítása esetében a gépi programnak biztosítania kell a példányok sorszámozását, több példányos összeszerelt, elõnyomás nélküli számla esetén pedig fel kell tüntetnie azt, hogy a számla hány példányban készült;

Az enszamlazom.hu webhelyen elérhetõ számlázó rendszer megfelel a fent idézett rendeletnek és a mindenkor hatályos Számviteli Törvényben foglaltaknak! Jelen nyilatkozat csak és kizárólag az enszamlazom.hu webhelyen elérhetõ számlázó rendszerre vonatkozik!